Regulamin Serwisu EirHealth.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze serwisu internetowego EirHealth.pl składania zamówień towarów dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny za nabywane towary, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin niniejszy nie określa zasad przeprowadzanych przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji ani zasad prowadzenia polityki lojalnościowej (karty stałego klienta, ulgi, zniżki itp.). Jeśli nie akceptujesz poniższych warunków użytkowania tej strony, prosimy o jej opuszczenie. Jako Sprzedawca zastrzegamy możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, jednakże do wszystkich zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian będą miały zastosowanie przepisy Regulaminu uprzednio obowiązującego.

Znak towarowy, logotyp, nazwa produkty i usługi Eir Health są własnością Eir Group s.r.o., Malešická 2855/2b, Žižkov, 130 00 Praha 3, Czech Republic, ICO: 21325634, VAT: CZ21325634 dba Eir Health.


Płatności i zamówienia

1. Jakie metody płatności są dostępne?
Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard i Maestro za pośrednictwem serwisów Klarna i tpay (możliwe regionalne ograniczenia w dostępie do wybranej formy płatności). Płatność realizowana jest w momencie złożenia zamówienia.
Płatności mogą być także realizowane przy pomocy bonów płatnicznych wydanych przez Eir Health. W przypadku każdej transakcji można wykorzystać jednocześnie jeden bon.

2. Moja płatność kartą nie powiodła się, dlaczego?
W sporadycznych przypadkach płatność kartą może zostać odrzucona, najczęstszym powodem odrzucenia płatności jest błąd przy wpisywaniu danych karty dlatego prosimy przywiązywać do tego dużą uwagę.

Pozostałe możliwe powody to:

  1. Osiągnięcie limitu wydatków na karcie / koncie
  2. Wpisanie złego numeru karty
  3. Wpisanie złej daty ważności karty
  4. Wpisanie złego kodu CVC 
  5. Aktywna blokada na płatności internetowe na karcie
  6. Wartość transkacji przekraczając limit wartości płatności internetowych na karcie


Jeśli po upewnieniu się, że żaden z powyższych powodów nie jest źródłem problemu z płatnością, proszę skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia - postaramy się pomóc rozwiązać występujacy problem.

3. Ceny
Wszystkie ceny na stronie EirHealth.pl prezentowane są w walucie wybranej przez użytkownika. W polskiej wersji serwisu użytkownik może zdecydować sie na wyświetlanie cen w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR). Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

4. Dostawa
W zależności od wybranego typu wysyłki i adresu odbiorcy czas oczekiwania to 1-2 dni robocze do wysyłek na terytorium Polski, 2-7 dni robocznych dla wysyłek na terytorium Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionych towarów.

5. Ograniczenia wiekowe i produkty
Tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zakupów w serwisie EirHealth.pl
Nie sprzedajemy żadnych produktów zawierających THC. Wszystkie nasze produkty są w 100% wolne od THC i spełniają przepisy każdego kraju.

6. Odstąpienie od umowy kupna
Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna zawartej z Eir Health w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres 14 dni, w których możliwe jest odstąpienie od umowy, liczy się od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, potwierdziła odebranie przesyłki z zamówionymi produktami. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupna, musisz poinformować nas o swojej decyzji za wiadomości email wysłanej na adres info@eirhealth.com. W wiadomości zwrotnej uzyskasz instrukcję zawierającą dalsze kroki procesu odstąpienia od umowy.

7. Ograniczenia

Wszystkie materiały tekstowe, graficzne i dzwiękowe mogą być pobierane i wykorzystywane jedynie do celów prywatnych. Materiały nie mogą być modyfikowane ani zmieniane, a wszystkie prawa autorskie i majątkowe pozostają własnością firmy Eir Health.

8. Zwroty i reklamacje

Zależy nam na wysokim poziomie zadowolenia klientów z naszych produktów, dlatego jeśli otrzymałeś/aś wadliwy produkt, lub jesteś niezadowolony/a z jakości zakupionego produktu skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem info@eirhealth.com i opisz powód swojego niezadowolenia. Nasze zespół zbada Twoją sprawę i dokona zwrotu kosztów w postaci bonu na zakupy w sklepie, zwrotu oryginalnej płatności lub wymiany produktu na nowy. W określonych przypadkach możemy poprosić Cię o odesłanie wadliwego produktu na nasz adres na terytorium Polski w celu zbadania wady i poprawy jakości naszych procesów. Czas rozpatrywania reklamacji może wynieść do 21 dni od momentu zgłoszenia.

 

9. KORZYSTANIE Z WITRYNY

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny („Warunki korzystania z Witryny”) przed skorzystaniem z Witryny oraz użyciem jakichkolwiek Treści Eir Health na portalach społecznościowych, w tym między innymi w serwisach Facebook i Instagram (łącznie: „Witryna”). Niniejsze Warunki korzystania z Witryny mają zastosowanie do wszystkich wizyt i każdego użycia Witryny, a także do Treści (zgodnie z definicją poniżej), informacji, zaleceń, produktów i usług świadczonych na rzecz użytkownika w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny oraz wszelkich innych przepisów i regulacji mających zastosowanie do Witryny i Internetu. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie Warunków korzystania z Witryny, niezwłocznie opuść Witrynę.

 

10. TREŚCI UDOSTĘPNIANE W WITRYNIE

Wszystkie treści zamieszczane lub wyświetlane w Witrynie, w tym między innymi logotypy, ikony, znaki towarowe, tekst, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięk, ilustracje i oprogramowanie („Treści”) należą do firmy Eir Health, jej podmiotów powiązanych, jej licencjodawców bądź jej dostawców treści. Wszystkie elementy Witryny, w tym m.in. ogólny projekt i Treści, mogą być chronione prawem autorskim, autorskim prawem osobistym, prawem do baz danych, prawem do znaków towarowych i innymi prawami związanymi z prawami własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy tej lub innej umowy z firmą Eir Health, nie wolno kopiować ani w żaden sposób rozpowszechniać żadnej części bądź elementu Witryny bądź jej Treści. Witryna, jej Treść i wszelkie związane z tym prawa pozostają wyłączną własnością firmy Eir Health, jej podmiotów powiązanych lub jej licencjodawców, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

 

11. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE

Prawa autorskie do wszystkich Treści są i pozostają własnością firmy Eir Health, jej podmiotów powiązanych lub licencjodawców, w zależności od przypadku. O ile nie wskazano inaczej w określonych dokumentach dostępnych w Witrynie, masz prawo do przeglądania, odtwarzania, drukowania i pobierania Treści znajdujących się w Witrynie wyłącznie w celach osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych. Zabronione jest modyfikowanie wszelkich materiałów, a także kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, wykonywanie, odtwarzanie, publikowanie, licencjonowanie, wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, przekazywanie bądź sprzedawanie jakichkolwiek Treści. Nie możesz ponownie wykorzystywać żadnych Treści bez uzyskania uprzedniej zgody Eir Health. Na podstawie niniejszych Warunków użytkowania zabrania się wykorzystywania Treści w jakiejkolwiek innej Witrynie oraz w podłączonym do sieci środowisku komputerowym. Nie wolno również usuwać żadnych znaków praw autorskich, znaków towarowych ani innych oznaczeń praw własności z Treści pobranych z Witryny.

W przypadku pobierania oprogramowania (w tym między innymi wygaszaczy ekranu, aplikacji na smartfony, ikon, filmów i tapet) z Witryny, oprogramowanie, w tym wszelkie pliki, obrazy zawarte w oprogramowaniu lub generowane przez oprogramowanie oraz dane towarzyszące oprogramowaniu (łącznie „Oprogramowanie”) są licencjonowane przez firmę Eir Health. Firma Eir Health nie przenosi na Ciebie prawa własności do Oprogramowania. Jesteś właścicielem nośnika, na którym zarejestrowane jest Oprogramowanie, ale firma Eir Health zachowuje pełne i kompletne prawo oraz wszystkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Nie wolno Ci rozprowadzać, sprzedawać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy i nazwy handlowe, które pojawiają się na produktach Eir Health, opakowaniach tych produktów i/lub w Witrynie, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane czy nie („Znaki towarowe”) pozostają wyłączną własnością firmy Eir Health, jej podmiotów powiązanych lub jej licencjodawców (w stosownych przypadkach) i są chronione prawem i umowami dotyczącymi znaków towarowych. Nie możesz używać, kopiować, odtwarzać, przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani modyfikować żadnego ze Znaków towarowych w jakikolwiek sposób, w tym w celach reklamowych związanych z dystrybucją materiałów w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Eir Health. Używanie Znaków towarowych w jakiejkolwiek innej Witrynie lub w podłączonym do sieci środowisku komputerowym, na przykład przechowywanie lub odtwarzanie (części) Witryny w jakiejkolwiek zewnętrznej Witrynie internetowej lub tworzenie łączy, hipertekstu bądź powiązań lub powiązań głębokich między Witryną a wszelkimi innymi stronami internetowymi jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Eir Health.

 

12. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

Witryna i Treści są udostępniane bezpłatnie „takie, jakie są” i bez żadnych gwarancji. Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma Eir Health nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje i/lub usługi zawarte w Witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne, ani że Witryna bądź serwer, który udostępnia Witrynę, są wolne od wirusów lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów. Ponadto Eir Health nie zapewnia określonej infrastruktury IT ani łączności. Firma Eir Health nie może zaświadczyć ani zagwarantować, że Witryna będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie. Firma Eir Health nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących korzystania z Treści dostępnych w Witrynie pod względem ich poprawności, dokładności, adekwatności, przydatności, terminowości, rzetelności lub w inny sposób, w każdym przypadku w najszerszym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa.

 

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Korzystasz z Witryny na własne ryzyko. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma Eir Health ani żaden z jej pracowników, kierowników, dyrektorów lub przedstawicieli, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub udostępnianie Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe lub inne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Treści dostępnych w Witrynie, w tym szkód spowodowanych przez wirusy lub jakiekolwiek nieprawidłowe lub niekompletne informacje udostępnione w Witrynie lub wynikających z działania produktów bądź w inny sposób związanych z niniejszym Regulaminem korzystania z Witryny, nawet gdy firma Eir Health została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

14. ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

Dla Twojej wygody i w celu ułatwienia Ci korzystania z Witryny od czasu do czasu możemy dostarczać łącza do stron internetowych, które są własnością i znajdują się pod kontrolą stron trzecich. Te łącza przenoszą Cię poza serwis firmy Ei Health oraz poza Witrynę i pozostają poza kontrolą firmy Eir Health. Obejmuje to łącza do witryn partnerów, którzy mogą używać Znaków towarowych w ramach umowy o współpracy dwóch marek. Witryny, z którymi możesz się łączyć, mają odrębne warunki korzystania oraz politykę prywatności. W zakresie dozwolonym przepisami prawa właściwego firma Eir Health nie ponosi odpowiedzialności i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w związku z treścią i działalnością tych Witryn. W związku z tym odwiedzasz te Witryny i korzystasz z nich wyłącznie na własne ryzyko.

Należy pamiętać, że takie Witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane lub pozyskiwać dane osobowe, dlatego zaleca się sprawdzenie warunków korzystania i/lub polityk prywatności tych Witryn przed ich użyciem

 

15. NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zabronione jest korzystanie z Witryny do publikowania lub przesyłania Treści generowanych przez użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które naruszają lub mogą naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub które są groźne, fałszywe, wprowadzające w błąd, zakaźne, oszczercze, naruszające prywatność, nieprzyzwoite, pornograficzne, obelżywe, dyskryminujące, nielegalne lub mogą stanowić zachętę do działań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, naruszają prawa którejkolwiek ze stron lub w inny sposób mogą prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnej lub naruszenia jakiegokolwiek prawa. Firma Eir Health może odmówić Ci dostępu do Witryny w dowolnym czasie i wedle własnej oceny, w sytuacjach, w których firma Eir Health uzna, że korzystanie przez Ciebie z Witryny stanowi naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny i/lub obowiązujących przepisów prawa.

Zabronione jest również korzystanie z Witryny w celach reklamowych lub komercyjnych.

Nie wolno używać żadnych programów, robotów, botów, pająków, techniki page scrapingu ani żadnych innych zautomatyzowanych środków bądź urządzeń w celu (a) uzyskania dostępu, kopiowania, monitorowania lub wpływania na jakąkolwiek część Witryny bądź jej treści lub też obchodzenia struktury czy prezentacji Witryny lub jej treści, lub (b) ingerencji w działanie Witryny lub jakąkolwiek transakcję dokonaną za pośrednictwem Witryny czy też ingerencji w sposób korzystania z Witryny przez użytkowników bądź ułatwienia dowolnej osobie trzeciej dokonania zakupu któregokolwiek z produktów za pośrednictwem Witryny.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny bądź jakiegokolwiek systemu połączonego z Witryną poprzez włamanie, kopiowanie haseł czy też za pomocą innych niezgodnych z prawem bądź nieuprawnionych metod.